8 Aralık 2017 Cuma

Ceviz Çeşitleri

CHANDLER 

Salkımda meyveler genelde 2’li ve 3’lü dür. % 90 yan dal verimine sahiptir, meyve iriliği 13.4 Gr. % 49 oranla 6.5 gr iç ceviz ağırlığına sahiptir. Açık renkli iç ceviz oranı % 90-100 dür. Tozlayıcıları Scharsch Franguette ve Balkal gibi geç uyanan çeşitlerdir. Geç yapraklanması nedeni ile bakteriyel yanıklığa daha az duyarlıdır. Çit şekli dikim için uygun bir çeşittir. Son yıllarda ABD. ve Dünyada en çok ekilen ceviz çeşitidir. Chandler çeşidinin en büyük özelliği budamaya verdiği olumlu tepkidir. Dalları genelde dikine gelişir.PEDRO

Yerli çeşitlere nazaren ,10-15 günden sonra yapraklanmaktadır, Yan dal verimi 80-90% -dır, bakteriyel ve mantari hastalıklara dayanıklıdır, İç ceviz ağırlığı 5,6 gr. iç oranı %47 ,açık renkli iç ceviz oranı ise %85'dir. Kabuk yapışması zayıftır. Sıcak bölgelerde meyve kalitesi düşüktür. Gelişmesi ve meyve iriliğini koruya bilmesi için ağır budamaya gereksinim duyar. Yüksek verimli bir çeşittir . Pedro budaması çok zor bir çeşittir. Dalları genelde yatay ve aşağıya doğru gelişir.

FERNOR

Franguette ile Lara ceviz çeşidinin çaprazlaması ile üretilmiş değerli bir çeşittir. Çeşidin en büyük özelliği çok geç uyanıp, erken hasat edilmesi ve yaprağını erken dökmesidir. Vejetasyon süresi kısa olan, kışları sert geçen karasal iklim koşulları için ideal bir çeşittir. Ayrıca Fernor çeşidinin yandal verimi çok yüksek olup çit şekli dikime elverişlidir. (8x4 mt. gibi) ayrıca antraknoz ve kara leke ye çok dayanıklı bir çeşittir. Son yıllarda Fransa da en çok tercih edilen bir ceviz çeşididir. İç ceviz kalitesi çok mükemmeldir. Ülkemiz içinde gelecek vaad eden çok önemli bir ceviz çeşididir.


 


HOVVARD
Pedro x 56-224 melezi olan çeşit,
%80-90 oranında yan dallarda meyve vermektedir. Payneden 16 gün sonra yapraklanır, tozlayıcıları Scharsch - Franquette - Cisco ve Fernette dir. Meyvesi dörtköşeli, yuvarlak, kabuk yapışması iyi olup iç ceviz ağırlığı 6.5 gram açık renkli iç oranı ise % 90-95 tir. İç tandımanı % 49 dur. Mükemmel iç cevize sahip olan çeşidin ağaçları küçük orta irilikte olup Chandlerden daha küçüktür. Sık çit şekli dikime çok uygun bir çeşittir. Ağacın büyümesini sağlamak ve meyve kalitesini muhafaza etmek için iyi bir budama programına gereksinim duyar. Çeşidin en büyük özelliklerinden biri Chandler den yaklaşık 12 gün önce meyvesi olgunlaşır ve yaprağını döker. Bu da karasal ve vejetasyonu kısa iklimler için son derece önemlidir.


FERNETTE

Franguette ile Lara ceviz çeşidinin çaprazlaması ile üretilmiş bir çeşittir. Fernette çok geç uyanıp erken yaprak dökmesi ile karasal iklim koşulları için ideal bir çeşittir. Yandal verimi oldukça yüksek verimli bir çeşittir, sık çit şekli dikime uyundur. (8.4 mt. gibi) ayrıca fernette, chandler ve fernor için tozlayıcı olarak kullanılır.

Not : Dünyada kullanılan tozlayıcı sayısı % 3-5 arasındadır. Bundan daha fazla tozlayıcı kullanmak gereksiz ve doğru değildir. Bunun iki sakıncası vardır. Birincisi fazla polen dişi çiçek dökülmesine sebep olabilir. İkincisi tozlayıcı çeşitler genelde ana çeşitler kadar verimli ve kaliteli olmadığı için ekonomik kayba neden olabilir.


KÜKÜRT