24 Kasım 2018 Cumartesi

BORDO BULAMACI

BORDO BULAMACI
%2’lik BB’nin hazırlanışı (1.000 litre için) Gerekli madde ve malzemeler:
- 20 kg. göztaşı ve 20 kg. sönmüş kireç, yeteri kadar temiz su
- 40–50 litrelik 2 adet plastik kova
- Yaklaşık 1 m. uzunluğunda ağaçtan iki adet sopa
a) 20 kg. sönmüş kireç, bir plastik kovaya konur ve üzerine bir miktar temiz su ilavesiyle karıştırılarak ayran kıvamına getirilir.
b) Benzer şekilde 20 kg. göztaşı ayrı bir plastik kovaya konur ve üzerine bir miktar temiz su ilavesiyle karıştırılarak 40–50 litreye tamamlanır.
c) İlaçlama tankı (örneğin; 1 tonluk) deposuna bir miktar su (100–200 litre) konur. Bunun üzerine önce “a” maddesinde anlatıldığı şekilde hazırlanan sönmüş kireçli su tankın süzgecinden geçirilerek boşaltılır. Daha sonra ilaçlama tank deposuna “b” maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanan göztaşı eriyiği yine tank süzgecinden geçirilerek boşaltılır.
İlaçlama tankı su ilavesiyle 1.000 litreye tamamlanır. Böylece %2 lik 1.000 litre BB hazırlanmış olur.
100 lt SU IÇIN MİKTARLAR ONDA BIR OLACAK. 500 lt.SU IÇIN MİKTARLARIN YARISI OLACAK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KÜKÜRT