1 Nisan 2017 Cumartesi

NQ7 nin özellikleri

NQ7 nin özellikleri:


Goji Berry (Kurt Üzümü)
Bu goji berry fidanı uygun iklim şartlarında dikildiği yıl içerisinden ürün vermektedir.Saksıda veya açık alanda rahatlıkla yetiştiriciliği yapılabilmektedir.Goji berry yada diğer bir adıyla kurt üzümü , ülkemizde her bölgede rahatlıkla hobi amaçlı yetiştirilebilir.Anavatanı Tibet olup , meyvesinin yaşıda kurusuda kullanılmaktadır.Tam bir vitamin deposu olan goji berry , bağışıklık sistemini dirençli hale getirmektedir.

Günümüzde üretilen goji berry fidanları içerisinde en üstün özelliklere sahip cinstir. Melezleme yoluyla üretilmiştir. hastalıklara susuzluğa çok dayanıklıdır.kökü yaklaşık 30 m derine iner. erken verime yatar. üstün bir türdür.Ağaç başına verimi 9-10 kg dır. Meyveleri NQ1 meyvelerinden biraz daha büyüktür. Günümüzde kurulan modern goji berry bahçeleri bu cinslerden kurulmaktadır.Hibrit özelliğine sahiptir.Yaprakları koyu yeşil renktedir.
Goji berry fidanmız NQ7 cinsidir ve 60-80 cm. boyundadır. GOJİ BERRY fidanlarımız dış hava koşullarına alışıktır.Sera fidanı değildir. Odunsu gövde yapısına kavuşmuştur.Yetiştirilmesi aşamasında kimyasal gübre kullanılmamıştır. 11x 22 plastik poşette her mevsim dikilebilir.

GOJİ BERRY BAHÇESİ KARLI BİR YATIRIM MI?                             
 BAHÇE NASIL KURULUR ?
Yatırımın Amacı ve Ülkemize Ekonomik katkısı
Kurt Üzümü (Lycium chinese), ürün çeşitliliği açısından oldukça fazla sektöre hitap etmesine rağmen ülkemizdeki üretim açığı giderilememekte ve Çin’den ithal edilmektedir. İç ve dış pazar imkânları bakımından yüksek getirili bir yatırım aracıdır.
Kurt üzümü yetiştiriciliği ile;
-           Ülkemizinde tarımsal ürün çeşitliliği artacak
-           Dört ay boyunca hasat edilebilen, yüksek kalitede ürün (yaş ve kuru meyve, yaprak) üretimi sağlanabilen
-           Yıllık bakım ve hasat haricinde masrafı olmamasına rağmen yüksek düzeyde gelir getirebilen,
-           üretim ve tüketim sürecindeki faaliyetlerle yeni iş olanakları ve istihdam sağlayacak
-           Kırsalda kalkınmayı sağlarken, kırsal nüfusun azalmasını önlemeye katkıda bulunulabilecek,
-           Arz talep açığı giderilirken dış pazarlara daha düşük maliyetlerle ürün satışı sağlanabilecektir.
-           Nisan – Kasım dönemi sürekli çiçek açan bir bitki olmasından dolayı arıcılık açısından çok önemli. Bahçelere kovan konulmak suretiyle hem bal üretimi yapılabilir hemde tozlaşma doğal yolla yapılmış olur verim yaklaşık %20 artar.
Yatırımın Doğrudan Bir Sonucu Olarak Yaratılan Yeni İstihdamın Tahmini
Goji berry (Kurt Üzümü) dikiminden sonra yıllar itibariyle;
 1. Yıl %25, 2. Yıl %50, 3. Yıl %75, 4. Yıl %100  verimle ürün vermektedir.
(fidan cinsine ve türüne, toprak yapısına göre farklılar gösterebilir buradaki oranlar iyi cins fidanlar için geçerlidir.)
Üretim Bilgileri
Kurt Üzümü (Lycium chinese), 2-3 m uzunluğuna erişebilen, kışın yaprağını döken, güçlü çalı formlu, çok yıllık (15 yıl idare süresi ) odunsu bir bitkidir. Güneş ışığını sevmekle beraber, -27 & + 40C sıcaklık bandı arası ekstrem koşullara dayanaklıdır. Çiçeklenme dönemi olan yaz aylarında, kırmızı,beyaz,mor renkli küçük çan şeklindeki çiçekleri görülmektedir. Meyve, parlak turuncu-kırmızı renkte, 1-2 cm uzunluğunda, içinde domates tohumu benzeri 10-60 tane tohum bulundurur. Meyveler tam bir vitamin, mineral ve antioksidan deposudur.
Güneşli ve yarı gölgeli yerleri sever. Ancak Kurt Üzümü’nü değerli kılan, özel bir toprak ve iklim isteğinin olmamasıdır. Geniş bir kök sistemine sahiptir. Bu geniş kök sistemi, onun ısıya, kuralığa, dona, tuza ve kentsel kirliliğe karşı dayanıklı yapmaktadır. 
800 metre ve üzerinde yetişmesi nedeniyle tam bir dağlık alan bitkisidir.
Arazi yapısı ile dikim aralık ve mesafesi  3*1m veya 3*1,5m olabilir. 3*1m göre 1 dekara ortalama 250 adet fidan, 3*1,5m göre 1 dekara 220 fidan dikimi yapılarak yetiştirilebilir.
Fidan Çukurlarının Açılması
Türün biyolojisi, tel ihatadan çekme mesafesi, budama, ot alma, ilaçlama  ve meyve toplama gibi etkenler göz önünde bulundurulduğunda 3X1,5m fidan aralık ve mesafesi en uygun dikim şeklidir. Buna  göre 1 dekarda 220 adet fidan hesaplanmalıdır. Açılacak çukurlar 50 – 70 cm genişliğinde ve derinliğinde olmalıdır.
Gübreleme:
Toprak analizi yapılmalı, topraktaki asidite durumu ve besin eksikleri tespit edildikten sonra gübreleme yapılmalı. Goji berry( Kurt Üzümü), nötr pH seviyesinde hafif asidik toprakları tercih eder. Ancak genellikle gübre ihtiyacı yüksek değildir. Önlem olarak; toprak yüksek derece asidik ise, pH ölçeğinde en az 6.6’ya yükseltmek için zemine kireçtaşı eklenmelidir. Aşırı alkali ise, zemine kükürt ilave edilmeli 7.5pH seviyesine düşürülmeye çalışılmalı. Bitkiyi zengin içeriğiyle beslemekle birlikte toprak yapısını düzenleyerek verimliliği artıran organik gübreler kullanılmalıdır. Yanmış ve kuru haldeki çiftlik gübresi her bir fidan ocağına 1kg kullanılmalıdır.
Çiftlik gübresi yanı sıra, bitkinin düzenli gelişimi ve verimli meyve vermesi için özellikle yaz aylarında sıvı gübre verilmelidir. Bu amaçla analiz sonuçları doğrultusunda, dengeli olarak Azot-Fosfor-Potasyum içeren,  suda kolay çözünen yavaş salınımlı gübreler ilkbahar, yaz ve sonbaharda damla sulama sistemiyle birlikte uygulanmalıdır.
Fidan Dikimi:
Goji berry ( Kurt Üzümü) fidanı aşağıdaki işlemler uygulanarak dikilmelidir.
-           Üst toprağın kürekle çukur dibine serilmeli
-           Tüpten fidanın çıkarılarak kök boğumu seviyesinde dikilmeli
-           Çukur kapamasının yapılarak toprağın sıkıştırılmalı
-           Yağmur ve kar suyunun yakalanması ve gübre (hayvansal) yatağının oluşturulması için fidan ocağının yapılmalı
-           Can suyu (minimum 5lt) verilmeli
-           Destek Çubuğu (Herek) ile  fidan desteklenmeli.
Telli Terbiye Sistemi:
İyi cins 80 – 100cm boyunda goji berry ( Kurt Üzümü) fidanı, ilk iki yıl  gövde ve dal kalınlaşması beklenir. bitki, dallarını yana açma ve kısa sürede meyve verme eğilimindedir.Yoğun meyveler, gelişimini tamamlamamış fidanın dallarını desteklemek gerekir. Telli terbiye sistemi yüksek verim almak için mutlaka uygulanmalıdır.
Telli Terbiye Sistemi ile bitkiyi tellere sabitlemek;
•          rüzgar ve diğer  sert doğa koşullarından zarar görmesi engellenmekte,
•          destek sistemi oluşturularak, kırılmalar (gövde ve dal) önlenebilmekte,
•          doğru dallandırma ve taçlandırılma sağlanırken şeklinin bozulması engellenmekte,
•          düzenli ve verimli meyve yüküne bindiğinde devamlılığı sağlanabilmekte,
•          bir bitkiden maksimum verim alınabilmekte,
•          don ve kuş zararlarına karşı kurulacak file sisteminin alt yapısı hazır hale gelmektedir.
File (Ağ) Sistemi Kurulması:
 Goji berry fidanları, yaprakları ve meyveleri kuvvetli fırtına, dolu tehlikesi ve aşırı yağış gibi meteorolojik olaylar ile zararlı kuş ve böceklerden korumak ve riskleri en aza indirmek için telli terbiye sistemi üzerine file sistemini kurulması gerekmektedir.
Damla Sulama Sistemi:
Goji berry (Kurt Üzümü) kuraklığa karşı oldukça dayanıklıdır. Sadece ilk 2 yıl yoğun sulamaya ihtiyaç duymaktadır. Toprak özelliklerine göre değişmekle beraber genel olarak haftalık 5 ile 10 litre aralığında su ihtiyacı olmaktadır. Birim bitkiden yüksek verim almak ve su tasarrufu sağlamak için damla sulama sistemi kurulmalıdır.
Zararlılarla Mücadele:
Goji berry (Kurt Üzümü’nün) bilinen birinci derede zararlısı bulunmamakla birlikte ülkemizde yaprak bitleri sorun teşkil edebilmektedir. Zorunluluk arz etmedikçe kimyasallarla mücadele edilmemelidir. Bir diğer ve asıl zararlısı kuşlardır. Kurulacak file sistemi yaşanacak bu sorunu ortadan kaldıracaktır.
Budama:
Bir çalı formu oluşturmak, verimini artırmak ve daha kolay bir hasat yönetimi için goji berry  (Kurt Üzümü’nü) mutlaka budamak gerekir. Optimum meyve üretimi için, telli terbiye sistemiyle desteklenecek yan dallar oluşturulması zorunludur. Yıl boyunca budama yapılabileceği gibi esas olan bitkilerin kış dinlenmesine girip yaprak döktükten sonra, kış sonunda budamaktır.
fidanların tutmalarını müteakip yan dalların gelişmesini ve gövde kalınlaşmasını teşvik için tepe sürgünü kesilmelidir. Sırasıyla iki defa daha yapılacak bu işlem ile bitki boyunun maksimum 1,5 ile 2 metre olması sağlanmalıdır. Bununla birlikte yerden 50 cm yüksekliğe kadar bütün dallar ile verimsiz dallar, gövde ve yan dallar için meyve üretimi harici tutulup budanmalıdır. Yapılacak erken ilkbahar budaması da bitki gelişimi açısından önemlidir.
Yaprak ve Meyve Toplama:
Goji berry (kurt üzümü), nisan ayında çiçeklenir mayıs sonu gibi ilk meyvelerini vermeye başlar kasım ayına kadar devam eder.Meyveler olgunlaştıktan sonra elle toplanarak hasat edilir. 
Bitkinin yaprak toplaması işlemi, bitkinin %100 verime eriştiği 4.inci yıldan sonra yapmak en doğru olanıdır, ancak ilk yıldan itibaren de bitkiye zarar vermeden toplanabilir.Şu an itibarı ile 1 kg Goji berry yaprak kurusu toptan 30 tl ile 50 tl arasında satılmaktadır.
Arı ve Kovan:
Goji berry (kurt üzümü) nisan ayından  kasım ayı ortalarına kadar sürekli çiçek açan bitki olmasından dolayı arıcılık içinde önem arz etmektedir. Dekar başına 1 adet kovan uygundur. Arı doğal tozlaşma sağlarken aynı zamanda piyasa değeri çok yüksek olan goji berry balı da üretmiş olur.Şu an piyasada 1 kg goji berry balı 100 tl ile 300 tl arasında alıcı bulmaktadır.
Pazar Payı:
Piyasa şartları incelendiğinde ülkemizde Goji Berry (Kurt Üzümü)  üretiminin çok az olduğu, kurusunun ise Çin’den ithal edildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Üstelik yapraklarının iç piyasada tüketimi (çay olarak) yeni yeni gündeme gelmektedir. Günümüzde Çin’den ithal edilen (elek altı, kalitesi düşük) ürüne olan talep artarken Türkiye’deki üretim açığı giderilememektedir. Söz konusu arz talep açığının uzun yıllar devam edeceği bariz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik Çin’in tekelinde bulunan bu ürün iç ve dış pazar imkânları açısından da  yüksek getirili bir yatırım aracıdır.
Yaş ve kuru meyvesi ile kuru yaprak tüketiminin birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Tek bir sektöre bağlı kalmaksızın satış imkânı tanıması üreteceğimiz ürün ve ürünlerin neredeyse alım garantili olacağı sonucunu doğurmaktadır.
Kullanım Alanları:
•          Taze meyve olarak tüketimi
•          Meyve suyu olarak tüketimi
•          Kurutulmuş meyve olarak tüketimi
•          Toz halde güzellik ve sağlık ürünleri hammaddesi olarak kullanımı
•          Kuru yapraklarının çay olarak tüketimi
•          Kuru yapraklarının hayvan yemi olarak kullanımı
•          Jeller, Şarap, Bira, Dondurma vb. katkı maddesi olarak kullanımı
•          Genel böcek (özellikle arılar için) nektar bitkisi olarak kullanımı

Tahmini Getiri:
Gojiberry fidanı 4. Yılında max. Verime ulaşır.1 dekar (1000 m2) araziye 3*1,5 aralıkla dikim yapılırsa 220 fidan dikilir. Yüksek verimli 1 fidan 8 kg yaş meyve verir. 1 dekar (1000 m2) goji berry bahçesi, yüksek verimli fidan seçildiği takdirde;
1. yılında verim %25  :  440 kg yaş
2. yılında verim %50  :  880 kg yaş
3. yılında verim %75  : 1320 kg yaş
4. yılında verim %100:1760 kg yaş meyve verir. Yaş- kuru oranı %27 dir (Kuru meyve : 475 kg)
Yerli ürün 1kg gojiberry toptan fiyatı : 60 TL – 80 TL aralığındadır.
Yukarıdaki tablo; yüksek verimli, 80-150 cm boy aralığında tüplü fidan tercihi ile bahçe kurulduğu var sayılarak hesaplanmıştır. Fidan tercihine göre ürün alma yılı ve miktarı değişir.

NOT: Başarı hedeflenen bütün yatırımlarda doğru tercihler, isabetli kararlar başarıya götürürken aksi hüsranla sonuçlanır. Goji berry üretiminde ve bahçe kurulumlarında da dikkat edilmesi gereken en önemli husus FİDAN SEÇİMİDİR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KÜKÜRT