Goji Berry Bahçe Kurulumu
Bahçesinde kendisi için 5-10 ağaç goji berry dikecekse cinsinin çok fazla önemi olmayabilir.
Ancak ticari olarak üretim yapılmak isteniyorsa mutlaka iyi cins fidan  seçimi yapılmalıdır.
Ekonomik getirisi yüksek olmalıdır. Pazar payında ve rekabet ortamında mücadele edebilecek durumda olmalıdır.
Yetiştireceğimiz goji berry beğenilen ve aranan ürün olmalıdır. Bir ürünü ne kadar çok üretirsek üretelim, piyasada tutulmazsa bize hiçbir getirisi de olmaz. Goji berry meyvesinin
İyi cins olup olmadığını anlamak da bugünden yarına mümkün değildir. En az iki yıl geçmesi gerekir.Dikilen fidanların  verimsiz olduğu  görüldüğünde ise artık vakit çok geçtir.
Bu süre içerisinde yapılan masraf ,çekilen emek ve en önemlisi de bu işe bağlanan umutlar boşa gider.O istenmeyen tablo görüldükten mali yönden ağır kayıplara uğradıktan sonra  insanda  ne çalışma azmi kalır ne de üretme isteği.Sonuç fiyasko  olur.Buna izin vermemek gerekir.Başlangıçta küçük masraflardan kaçınırsa sonunda büyük kayıplar kaçınılmaz olur.
Semt pazarlarında domates zamanı birbirinden farklı domates fiyatları görürsünüz.Bir tarafta 50 kuruşa domates alıcı bulamazken diğer yanda 2 liradan kapış kapış satılan bir domates cinsi vardır.Elmada,kirazda ve daha birçok üründe aynı olayı görmek mümkün.

Goji berry meyvesinde de aranılan özelliklerin başında meyvenin büyüklüğü ve dayanımı gelmektedir. Bunu sırayla tadı ve aroması etli olması ve hasadının kolay olması gibi faktörler tercih sebebi olmaktadır. Fidan seçimi yapılırken bu hususlar özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer taraftan modern bir gojiberry bahçesi kuracaksak  önceden arazinin durumu .iklim şartları toprak analizi hakkında kapsamlı bir çalışma yapılması mutlak bir zorunluluktur.
Kurulacak bahçesin fidan ve sıra aralıkları  planlanırken  bakımları traktörle yapılacaksa
Ona göre boşluk verilmesi gerekmektedir. Çapası bahçe motoru ili yapılacaksa  sıra aralığı biraz daha küçültülebilir.

Meyve hasadı makine ile yapılacaksa fidan dikim aralığı yarım metreye kadar düşürülebilir.
Elle meyve toplaması yapılacaksa dikim aralığı bir metreye kadar düşürülebilir

Bahçe kurulumunda bir başka önemli nokta da arazinin hakim rüzgarı dikkate alınarak sıra ve fidan dizaynı yapılmalıdır.Rüzgarın sıra aralıklarına girmesi sağlanmalı  fidanların da güneşten azami ölçüde istifade etmesi temin edilmelidir.
                                                                                       Mahmut Demirbaş